Wat we doen

Er zijn in Nederland ruim 1 miljoen mensen die dagelijks de gevolgen van armoede ondervinden. Samen verzachten we de gevolgen van armoede en zetten we ons in om armoede in Nederland te stoppen!

Veel mensen met financiële problemen zijn afhankelijk van de hulp van lokale hulporganisaties en initiatieven. Zo zijn er hulporganisaties die het voor kinderen mogelijk maken te gaan sporten of hulp bieden om een warme maaltijd op tafel te zetten. Denk ook aan de vrijwilligers die zich inzetten om mensen met schulden te helpen met hun administratie.
Stichting Armoedefonds geeft steun aan lokale hulporganisaties in Nederland door middel van geld, producten en kennis.

Lo­ka­le hulp­orga­ni­sa­ties

Het Armoedefonds steunt lokale hulporganisaties en initiatieven in Nederland.
Hoe wij dat doen? Met geld, producten en kennis.

Projecten

Het Armoedefonds heeft verschillende projecten opgezet om via lokalehulporganisaties, de minima te ondersteunen. Denk aan onze schoolspullenactie voor schoolgaande kinderen, steunpakketjes voor kwetsbare ouderen en een project om menstruatie-armoede in Nederland een halt toe te roepen. 

Kwetsbare ouderen

Het Armoedefonds maakt zich sterk voor ouderen die leven in armoede. Daarom biedt het Armoedefonds kwetsbare ouderen (60 plus) in armoede in de winter, via lokale hulporganisaties, een Ik-Denk-Aan-Jou steunpakketje aan met daarin o.a. een boodschappenkaart. Met dit tegoed kunnen de ouderen boodschappen en verzorgings-en hygiëneproducten kopen. 

Huis-aan-huis voorlichting

Onze mensen vertellen je graag meer over armoede in Nederland, het werk van Stichting Armoedefonds en zij kunnen je voorbeelden geven van lokale hulporganisaties en initiatieven die wij ondersteunen

Volg armoedefonds op social media